Bình Dương bổ sung hỗ trợ 109.000 lao động chưa đóng BHXH ở doanh nghiệp

Một nhóm lao động người Hà Giang làm việc không có HĐLĐ, không tham gia BHXH nghỉ việc ở nhà gặp khó khăn được LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ. Ảnh: Dương Bình
Một nhóm lao động người Hà Giang làm việc không có HĐLĐ, không tham gia BHXH nghỉ việc ở nhà gặp khó khăn được LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ. Ảnh: Dương Bình
Một nhóm lao động người Hà Giang làm việc không có HĐLĐ, không tham gia BHXH nghỉ việc ở nhà gặp khó khăn được LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ. Ảnh: Dương Bình
Lên top