Bình Dương: Bảo vệ quyền lợi cho nữ chủ tịch CĐCS bị ép ra ngồi ngoài trời

Một nhân viên phòng nhân sự và là cán bộ công đoàn cơ sở tại Bình Dương bị doanh nghiệp yêu cầu ra ngồi làm việc ngoài trời. Ảnh: NLĐ cung cấp
Một nhân viên phòng nhân sự và là cán bộ công đoàn cơ sở tại Bình Dương bị doanh nghiệp yêu cầu ra ngồi làm việc ngoài trời. Ảnh: NLĐ cung cấp
Một nhân viên phòng nhân sự và là cán bộ công đoàn cơ sở tại Bình Dương bị doanh nghiệp yêu cầu ra ngồi làm việc ngoài trời. Ảnh: NLĐ cung cấp
Lên top