Bình Dương: 800 công nhân sẵn sàng với hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Thanh niên công nhân Bình Dương cùng tổ chức Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo. Ảnh: Đình Trọng
Thanh niên công nhân Bình Dương cùng tổ chức Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo. Ảnh: Đình Trọng
Thanh niên công nhân Bình Dương cùng tổ chức Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo. Ảnh: Đình Trọng
Lên top