Bình Dương: 50.000 lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tại Bình Dương có gần 50.000 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Trong 6 tháng đầu năm 2020, tại Bình Dương có gần 50.000 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Trong 6 tháng đầu năm 2020, tại Bình Dương có gần 50.000 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Lên top