Bình Dương: 240 công nhân khó khăn được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng

Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank tổ chức đến với công nhân khó khăn ở huyện Bàu Bàng, Bình Dương.
Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank tổ chức đến với công nhân khó khăn ở huyện Bàu Bàng, Bình Dương.
Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank tổ chức đến với công nhân khó khăn ở huyện Bàu Bàng, Bình Dương.
Lên top