Bình Dương: 14.803 người lao động nộp hồ sơ chờ nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ

Người lao động mất việc làm ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động mất việc làm ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động mất việc làm ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top