Bình Dương: 100.000 trường hợp người lao động bị chi sót tiền hỗ trợ

Cuộc sống của người lao động ở Bình Dương còn nhiều khó khăn. 
Ảnh: Đinh Trọng
Cuộc sống của người lao động ở Bình Dương còn nhiều khó khăn. Ảnh: Đinh Trọng
Cuộc sống của người lao động ở Bình Dương còn nhiều khó khăn. Ảnh: Đinh Trọng
Lên top