Bình Định: Tổng kết hoạt động chợ đêm Nhà Văn hóa lao động

Ông Nguyễn Thành Thư - Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh phát biểu. Ảnh: LĐLĐ Bình Định
Ông Nguyễn Thành Thư - Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh phát biểu. Ảnh: LĐLĐ Bình Định
Ông Nguyễn Thành Thư - Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh phát biểu. Ảnh: LĐLĐ Bình Định
Lên top