Bình Định tập huấn tuyên truyền bầu cử cho cán bộ công đoàn

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Nhàn
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Nhàn
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Nhàn
Lên top