Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

BÌNH ĐỊNH: Sập sàn bêtông, 1 người chết, 7 lao động bị thương