Bình Định: LĐLĐ thị xã An Nhơn kiện toàn nhân sự

Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã tổ chức Hội nghị bất thường để kiện toàn về công tác tổ chức cán bộ. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bình Định
Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã tổ chức Hội nghị bất thường để kiện toàn về công tác tổ chức cán bộ. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bình Định
Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã tổ chức Hội nghị bất thường để kiện toàn về công tác tổ chức cán bộ. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bình Định
Lên top