Bình Định khuyến khích đoàn viên góp sáng kiến trong lao động sản xuất

Công nhân đang làm việc tại một công ty trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh: N.T
Công nhân đang làm việc tại một công ty trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh: N.T
Công nhân đang làm việc tại một công ty trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh: N.T
Lên top