Bình Định: Góp ý dự thảo tổ chức và hoạt động của Nghiệp đoàn nghề cá

Ảnh: Đức Long
Ảnh: Đức Long
Ảnh: Đức Long
Lên top