Bình Định: Giảm thiểu tác động COVID-19 xuống đời sống người lao động

Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Lên top