Bình Định: “Choáng” với bội chi Quỹ Khám chữa bệnh BHYT

gười dân tại tỉnh Bình Định đang chờ khám chữa bệnh. Ảnh X.N
gười dân tại tỉnh Bình Định đang chờ khám chữa bệnh. Ảnh X.N
gười dân tại tỉnh Bình Định đang chờ khám chữa bệnh. Ảnh X.N
Lên top