Bình Định: Chỉ có 435 lao động ra nước ngoài làm việc trong năm 2020

Tư vấn giới thiệu công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm tại Phiên giao dịch việc làm năm 2021. Ảnh: Tạ Lân
Tư vấn giới thiệu công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm tại Phiên giao dịch việc làm năm 2021. Ảnh: Tạ Lân
Tư vấn giới thiệu công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm tại Phiên giao dịch việc làm năm 2021. Ảnh: Tạ Lân
Lên top