Bình Định Biểu dương 107 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng trao phần thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng trao phần thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng trao phần thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến
Lên top