Bình Định: 131 ngư dân đầu tiên nộp đơn gia nhập nghiệp đoàn nghề cá