LĐLĐ TỈNH THÁI NGUYÊN:

Biểu dương trên 100 giáo viên, người lao động ngành giáo dục

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng tặng Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: Đ.T
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng tặng Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: Đ.T
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng tặng Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: Đ.T
Lên top