CĐ ngành Xây dựng Quảng Trị

Biểu dương người lao động và chủ tịch CĐCS có thành tích xuất sắc

Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 4 cá nhân. Ảnh: HT.
Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 4 cá nhân. Ảnh: HT.
Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 4 cá nhân. Ảnh: HT.
Lên top