LĐLĐ Huyện Tiên Lãng (Hải Phòng):

Biểu dương lao động giỏi tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

LĐLĐ huyện Tiên Lãng biểu dương Lao động giỏi và DN tiêu biểu chăm lo NLĐ tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
LĐLĐ huyện Tiên Lãng biểu dương Lao động giỏi và DN tiêu biểu chăm lo NLĐ tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
LĐLĐ huyện Tiên Lãng biểu dương Lao động giỏi và DN tiêu biểu chăm lo NLĐ tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
Lên top