Biểu dương doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động

Đoàn LĐLĐ Quận 1 tặng hoa và biểu trưng cho đại diện Công ty Cổ phần Thế giới di động. Ảnh: Đức Long
Đoàn LĐLĐ Quận 1 tặng hoa và biểu trưng cho đại diện Công ty Cổ phần Thế giới di động. Ảnh: Đức Long
Đoàn LĐLĐ Quận 1 tặng hoa và biểu trưng cho đại diện Công ty Cổ phần Thế giới di động. Ảnh: Đức Long
Lên top