Biểu dương công nhân lao động Công đoàn ngành GTVT Hà Tĩnh

Lễ biểu dương, khen thưởng 14 CNLĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi -  Lao động sáng tạo” (ảnh: P.V)
Lễ biểu dương, khen thưởng 14 CNLĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” (ảnh: P.V)
Lễ biểu dương, khen thưởng 14 CNLĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” (ảnh: P.V)
Lên top