LĐLĐ huyện Nho Quan (Ninh Bình):

Biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Lên top