LĐLĐ huyện Nghi Lộc:

Biểu dương 91 nữ đoàn viên “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”

Tuyên dương các cán bộ, đoàn viên công đoàn huyện Nghi Lộc "Giỏi việc nước - đảm việc nhà". Ảnh: Hoàng Thanh
Tuyên dương các cán bộ, đoàn viên công đoàn huyện Nghi Lộc "Giỏi việc nước - đảm việc nhà". Ảnh: Hoàng Thanh
Tuyên dương các cán bộ, đoàn viên công đoàn huyện Nghi Lộc "Giỏi việc nước - đảm việc nhà". Ảnh: Hoàng Thanh
Lên top