Biểu dương 90 cán bộ nữ công thủ đô tiêu biểu

Đại điện lãnh đạo LĐLĐ TP. Hà Nội trao bằng khen cho cán bộ nữ công thủ đô tiêu biểu. Ảnh: Đ.P
Đại điện lãnh đạo LĐLĐ TP. Hà Nội trao bằng khen cho cán bộ nữ công thủ đô tiêu biểu. Ảnh: Đ.P
Đại điện lãnh đạo LĐLĐ TP. Hà Nội trao bằng khen cho cán bộ nữ công thủ đô tiêu biểu. Ảnh: Đ.P
Lên top