LĐLĐ huyện Anh Sơn (Nghệ An):

Biểu dương 83 cán bộ, đoàn viên “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”

Biểu dương nữ cán bộ, đoàn viên "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà". Ảnh: VN
Biểu dương nữ cán bộ, đoàn viên "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà". Ảnh: VN
Biểu dương nữ cán bộ, đoàn viên "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà". Ảnh: VN
Lên top