CĐ các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình:

Biểu dương 73 cán bộ CĐ và CNLĐ tiêu biểu

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và CĐ các Khu công nghiệp trào bằng khen cho các cán bộ, đoàn viên và CNLĐ tiêu biểu. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và CĐ các Khu công nghiệp trào bằng khen cho các cán bộ, đoàn viên và CNLĐ tiêu biểu. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và CĐ các Khu công nghiệp trào bằng khen cho các cán bộ, đoàn viên và CNLĐ tiêu biểu. Ảnh: NT
Lên top