Biểu dương 72 “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”

Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội biểu dương con  công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2019-2020. Ảnh: Mai Quý
Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội biểu dương con công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2019-2020. Ảnh: Mai Quý
Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội biểu dương con công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2019-2020. Ảnh: Mai Quý
Lên top