LĐLĐ tỉnh Quảng Trị:

Biểu dương 51 điển hình tiên tiến “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương các điển hình tiên tiến "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ảnh: HT.
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương các điển hình tiên tiến "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ảnh: HT.
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương các điển hình tiên tiến "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ảnh: HT.
Lên top