Biểu dương 47 tập thể, 178 cá nhân là gương điển hình tiên tiến

LĐLĐ quận Bình Tân biểu dương 47 tập thể và 178 cá nhân là gương điển hình tiên tiến. Ảnh: Đức Long
LĐLĐ quận Bình Tân biểu dương 47 tập thể và 178 cá nhân là gương điển hình tiên tiến. Ảnh: Đức Long
LĐLĐ quận Bình Tân biểu dương 47 tập thể và 178 cá nhân là gương điển hình tiên tiến. Ảnh: Đức Long
Lên top