Biểu dương 36 tập thể, cá nhân ngành Giáo dục huyện Đông Hưng

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình khen thưởng các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục huyện Đông Hưng. Ảnh: Bá Mạnh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình khen thưởng các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục huyện Đông Hưng. Ảnh: Bá Mạnh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình khen thưởng các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục huyện Đông Hưng. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top