Biểu dương 188 điển hình tiên tiến ngành xây dựng

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng trao Bằng LĐ sáng tạo cho các cá nhân. Ảnh: Quế Chi
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng trao Bằng LĐ sáng tạo cho các cá nhân. Ảnh: Quế Chi
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng trao Bằng LĐ sáng tạo cho các cá nhân. Ảnh: Quế Chi
Lên top