LĐLĐ Thanh Chương (Nghệ An):

Biểu dương 18 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Ảnh: Vân Nam
Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Ảnh: Vân Nam
Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Ảnh: Vân Nam
Lên top