Biểu dương 150 công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN và đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ GTVT cùng trao Bằng khen và vòng hoa cho CNLĐ xuất sắc tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Đ.P
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN và đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ GTVT cùng trao Bằng khen và vòng hoa cho CNLĐ xuất sắc tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Đ.P
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN và đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ GTVT cùng trao Bằng khen và vòng hoa cho CNLĐ xuất sắc tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Đ.P
Lên top