Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chợ "cóc", chợ "tạm" bủa vây KCN Đồng Nai:

Biết “của rẻ là của ôi” công nhân vẫn đành mua