Biến ước mơ của người lao động thành hiện thực

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top