Biện pháp tái khởi động kinh tế cần đi kèm chính sách việc làm

Theo ILO, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới đời sống người lao động. 
Ảnh: Thu Trà
Theo ILO, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới đời sống người lao động. Ảnh: Thu Trà
Theo ILO, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới đời sống người lao động. Ảnh: Thu Trà
Lên top