Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bí thư Đinh La Thăng: “Nhà ở xã hội gì 15 triệu đồng/mét vuông, công nhân nào mua nổi”