Bí thư Đà Nẵng yêu cầu thực hiện đúng thời gian dự án thiết chế công đoàn

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng làm việc với LĐLĐ Đà Nẵng trước thềm Đại hội Công đoàn Việt Nam. Ảnh: TT
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng làm việc với LĐLĐ Đà Nẵng trước thềm Đại hội Công đoàn Việt Nam. Ảnh: TT
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng làm việc với LĐLĐ Đà Nẵng trước thềm Đại hội Công đoàn Việt Nam. Ảnh: TT
Lên top