Bị đề nghị xử lý hình sự, doanh nghiệp trả ngay nợ Bảo hiểm xã hội

Đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp nợ BHXH được xem là biện pháp quyết liệt để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ảnh minh họa - Ảnh: L.T
Đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp nợ BHXH được xem là biện pháp quyết liệt để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ảnh minh họa - Ảnh: L.T
Đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp nợ BHXH được xem là biện pháp quyết liệt để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ảnh minh họa - Ảnh: L.T
Lên top