Bị cắt chế độ phụ cấp, hàng nghìn công nhân nghỉ việc tập thể

Công nhân của Cty tập trung giữa sân để chờ lãnh đạo Cty giải quyết vụ việc.
Công nhân của Cty tập trung giữa sân để chờ lãnh đạo Cty giải quyết vụ việc.
Công nhân của Cty tập trung giữa sân để chờ lãnh đạo Cty giải quyết vụ việc.
Lên top