BHXH Việt Nam: Từ chối thanh toán 274 tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh bất hợp lý

Cán bộ ngành BHXH hướng dẫn người tham gia BHXH làm thủ tục nhận chế độ. Ảnh: H.A
Cán bộ ngành BHXH hướng dẫn người tham gia BHXH làm thủ tục nhận chế độ. Ảnh: H.A
Cán bộ ngành BHXH hướng dẫn người tham gia BHXH làm thủ tục nhận chế độ. Ảnh: H.A
Lên top