BHXH Việt Nam: Trong mọi trường hợp, quyền lợi của người tham gia BHXH luôn được đảm bảo

Người dân nhận chế độ BHXH tại Trung tâm Bưu điện Ninh Kiều (Cần Thơ). Ảnh: H.A
Người dân nhận chế độ BHXH tại Trung tâm Bưu điện Ninh Kiều (Cần Thơ). Ảnh: H.A
Người dân nhận chế độ BHXH tại Trung tâm Bưu điện Ninh Kiều (Cần Thơ). Ảnh: H.A
Lên top