BHXH Việt Nam: Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thủ tục hành chính

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ khách hàng (BHXH Việt Nam) đang tư vấn cho người tham gia BHXH về chế độ, chính sách liên quan đến BHXH qua Internet. Ảnh: H.A
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ khách hàng (BHXH Việt Nam) đang tư vấn cho người tham gia BHXH về chế độ, chính sách liên quan đến BHXH qua Internet. Ảnh: H.A
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ khách hàng (BHXH Việt Nam) đang tư vấn cho người tham gia BHXH về chế độ, chính sách liên quan đến BHXH qua Internet. Ảnh: H.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top