BHXH Việt Nam sẵn sàng cho Hội nghị ASSA 36 tại Brunei

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị ASSA 36.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị ASSA 36.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị ASSA 36.
Lên top