BHXH Việt Nam: Quyết liệt xử lý doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ BHXH. Ảnh: V.L
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ BHXH. Ảnh: V.L
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ BHXH. Ảnh: V.L
Lên top