BHXH Việt Nam: Ký biên bản hợp tác với Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Trương Văn Phước ký bản ghi nhớ hợp tác.Ảnh: Tạp chí Tài chính.
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Trương Văn Phước ký bản ghi nhớ hợp tác.Ảnh: Tạp chí Tài chính.
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Trương Văn Phước ký bản ghi nhớ hợp tác.Ảnh: Tạp chí Tài chính.
Lên top