BHXH Việt Nam: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ doanh nghiệp và
người dân. Ảnh: H.A
Trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ doanh nghiệp và người dân. Ảnh: H.A
Trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ doanh nghiệp và người dân. Ảnh: H.A
Lên top