BHXH Việt Nam ban hành Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử

Khai trương Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam phiên bản nâng cấp. Ảnh: TTXVN
Khai trương Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam phiên bản nâng cấp. Ảnh: TTXVN
Khai trương Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam phiên bản nâng cấp. Ảnh: TTXVN
Lên top